💖 6 สารสกัดรับวาเลนไทน์ ความหมายปังเวอร์!~ 💞

💖 6 สารสกัดรับวาเลนไทน์ ความหมายปังเวอร์!~ 💞
🌸ดอกซากุระ สัญลักษณ์ ของความรัก ความโรแมนติก อ่อนโยน
และ อ่อนหวาน “𝑷𝒊𝒏𝒌 𝒀𝒔𝒕 สารสกัดยีสต์ดอกซากุระ”

🌺 ดอกชบา เป็นสัญลักษณ์ของรักครั้งใหม่
“𝑴𝑪-𝑨𝒄𝒕𝒊𝒇𝒆𝒓𝒎 𝑮𝑹 สารสำคัญ 𝑮𝒂𝒍𝒂𝒄𝒕𝒐𝒎𝒚𝒄𝒆𝒔 จากดอก 𝑯𝒊𝒃𝒊𝒔𝒄𝒖𝒔”

🌸ดอกท้อ โชครักดอกท้อ ความสำเร็จต้านความสัมพันธ์
“𝑷𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑩𝒍𝒐𝒔𝒔𝒐𝒎 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 (𝑵) สารสกัดดอกท้อ”

🌼 ดอกคาโมมายล์ ดอกไม้แห่งกำลังใจ สำหรับมอบให้คนสำคัญ
“𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒐𝒎𝒊𝒍𝒆 𝑭𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓 𝑾𝒂𝒕𝒆𝒓 (𝑷𝑮) น้ำสกัดดอกคาโมมายส์ “

🌼 ดอกดาวเรือง รักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือความรักที่เป็นนิรันดร์
“𝑴𝒂𝒓𝒊𝒈𝒐𝒍𝒅 𝑪𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒖𝒍𝒂 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍𝒔 𝑾𝒂𝒕𝒆𝒓 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄 น้ำสกัดดอกดาวเรือง”

🌹ดอกกุหลาบ แทนคำบอกรัก ว่าฉันรักเธอ
“𝑹𝒐𝒔𝒂 𝑫𝒂𝒎𝒂𝒔𝒄𝒆𝒏𝒆 𝑭𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓 𝑾𝒂𝒕𝒆𝒓 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄 / 𝑹𝒐𝒔𝒆 𝑾𝒂𝒕𝒆𝒓 น้ำสกัดดอกกุหลาบ”

สินค้าแนะนำ

Loading

แชร์ :