EASY CREAM BASE With E-Wax ผลิตภัณฑ์เนื้อเนียนสวยง่ายนิดเดียว

Loading

แชร์ :

👉🏼 ผลิตภัณฑ์เนื้อเนียนสวยง่ายนิดเดียว
เพียงแค่ใช้ E-Wax ใช้ง่าย สูตรคงตัว
หมดปัญหาเรื่องการคำนวณหาเปอร์เซ็น
อิมัลซิไฟเออร์

👉🏼 E-wax หรือ LANETTE WAX ES
เป็น emulsifying wax หรือ emulsifier
ทำหน้าที่ผสานน้ำและน้ำมันให้เข้ากัน ช่วยเพิ่มความคงตัว
และทำให้ผลิตภัณฑ์เสถียรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความข้น
ให้กับสูตรได้อีกด้วย

Loading

แชร์ :