✨ พอลิเมอร์ พอลิใจ แบบตัวแม่ตัวมัม ✨

💧𝗛𝗞-𝗚𝗗𝟮𝟬𝟮𝟬 (𝗔𝗰𝗿𝘆𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀/𝗖𝟭𝟬-𝟯𝟬 𝗔𝗹𝗸𝘆𝗹 𝗮𝗰𝗿𝘆𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗿𝗼𝘀𝘀𝗽𝗼𝗹𝘆𝗺𝗲𝗿)
สารสร้างเนื้อเจลน้ำใส แบบ 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗙𝗹𝗼𝘄 เนียนสวย ทนอิเล็กโทรไลต์

💧𝗛𝗞-𝗦𝗪𝟭𝟬 (𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗺𝗲𝗿) สารเพิ่มความหนืด สร้างเนื้อเจลใสเนียนสวย
กระจายตัวในน้ำได้ดีช่วยประหยัดเวลา ไม่เหนอะหนะ

💧𝗛𝗞-𝗦𝗪𝟮𝟭 (𝗔𝗰𝗿𝘆𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀/𝗖𝟭𝟬-𝟯𝟬 𝗔𝗹𝗸𝘆𝗹 𝗮𝗰𝗿𝘆𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗿𝗼𝘀𝘀𝗽𝗼𝗹𝘆𝗺𝗲𝗿)
สารสร้างเนื้อเจลน้ำใส แบบ 𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗙𝗹𝗼𝘄 เนียนสวย ทนอิเล็กโทรไลต์

💧𝗛𝗞-𝟵𝟰𝟬 (𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗺𝗲𝗿 𝟵𝟰𝟬) พอลิเมอร์ช่วยเพิ่มความหนืด สร้างเนื้อเจลใส
กระจายตัวในน้ำแบบโปรยปั่น สามารถทนต่อแอลกอฮอล์ในปริมาณสูง

💧𝗥𝗛𝗘𝗢𝗖𝗔𝗥𝗘 𝗖 𝗣𝗟𝗨𝗦 (𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗺𝗲𝗿 𝟵𝟴𝟬) สารสร้างเนื้อเจสใส
เกรดยุโรป (𝗕𝗲𝗻𝘇𝗲𝗻𝗲 𝗙𝗿𝗲𝗲) เป็นสารสร้างความเข้มข้นกับผลิตภัณฑ์จนเป็นเนื้อเจล
มีความหนืดที่ดี และให้เจลใส ใช้สำหรับทำเจลใส่ผม เจล 𝗟𝗣𝗜 ผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่ใช้

สินค้าแนะนำ