ขอบคุณสำหรับการชำระค่าสินค้า

🙏 ได้รับการแจ้งชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางเรากำลังตรวจสอบและจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งในลำดับถัดไป 🙏

* จัดส่งสินค้า 1-3 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) หลังจากแจ้งชำระค่าสินค้า
* ใบกำกับภาษีจะจัดส่งให้ทาง Email ภายใน 2-3 วัน หลังแจ้งเลขพัสดุ

📜ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสาร SPEC, MSDS ด้วยตัวเองได้แล้ว

สมาชิก

⭐ สามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ และดาวน์โหลดเอกสาร SPEC, MSDS ได้ที่
ดูคำสั่งซื้อ🖱️

ไม่ได้เป็นสมาชิก

⭐ สามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ และดาวน์โหลดเอกสาร SPEC, MSDS ได้ทาง“อีเมล” หลังจากสินค้าถูกจัดส่ง