วิสัยทัศน์ & ภารกิจ

วิสัยทัศน์ Vision

– เรามุ่งเน้น ที่จะร่วมสนับสนุน ผุ้ประกอบการไทย ให้ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี ระดับโลก เผื่อร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างสรรค์สินค้าแบรนด์ไทยให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– To be the best partner of Thailand’s Cosmetic Small and Medium Enterprises.

ภารกิจ Mission

– เคมีคอสเมติก ขอเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ร่วมสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมที่มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมความสำเร็จในตลาดโลกไปพร้อมกับผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยทุกขนาด
– To enable Thai Small and Medium Enterprises to be able to reach good quality and innovation Raw Material to develop their competency in the world markets.