Natural Oil Organic น้ำมันออร์แกนิคจากธรรมชาติ 100%

🌿 Natural Oil Organic🌿 จาก ยุโรป !!~ 📍

🌿 น้ำมันออร์แกนิคจากธรรมชาติ 100%
อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด มีคุณประโยชน์ต่อผิวพรรณ
และร่างกาย ให้ลูกค้าได้เลือกสรรค์หลากหลายชนิด
🌿เป็นน้ำมันที่ได้ผ่านกระบวนการผลิตทางการเกษตร ไร้ซึ่งสารเคมีทุกชนิด ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
🌿 ตลอดจนกระบวนการปลูก เรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการต้องผ่านการดูแลอย่างพิถีพิถัน ตามหลักมาตรฐานสากล

📝 มีเอกสารรับรองมาตรฐานออร์แกนิค 

214.00฿21,400.00฿ รวมภาษี