เอกสาร Specification, MSDS

สมาชิก

ลูกค้าสามารถทำการดาวน์โหลดเอกสาร Specification, MSDS ด้วยตัวเองได้แล้ว หลังจากแจ้งชำระค่าสินค้า

เพียงเข้าไปหน้าจัดการบัญชี > คำสั่งซื้อ > ออเดอร์ที่ทำการสั่งซื้อ จะปรากฏหัวข้อให้ดาวน์โหลดพร้อมชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่ได้เป็นสมาชิก

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสาร Specification, MSDS ได้ทางลิงค์ดาวน์โหลดผ่านทาง “อีเมล” โดยจะได้รับหลังจากสินค้าถูกจัดส่ง

*ในกรณีไม่พบเอกสาร หรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม กรุณากรอกฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้เจ้าที่ทำการจัดส่งให้ในลำดับถัดไปค่ะ